Våra tjänster

Riv- och Röjningsarbeten

Vi erbjuder alla tjänster inom röjningsarbeten, rivning, bilningsarbeten och sanering

Industrisanering 

Högtryckstvätt, Isblästring och torrsugning, cisternrengöring, golvsanering- och rengöring, vattenskador och utsläpp.

Utlastning åt industri

Stuffning av containrar, styckegodslastning, interna transporter, lastning & lossing av bulk.

Entreprenad

Last- och lossningsarbeten, hjullastare 5-10 ton, lastbilstransporter.

Vägunderhåll

Snöröjning, halkbekämpning, sandning, sopning.

Söderhamns Byggröjning AB
Bläckhornsvägen 3
826 73 Sandarne
Telefon kontor:  0270-171 00

Post- & Faktureringsadress:
Söderhamns Byggröjning AB
Box 49
826 73 Sandarne

Mattias: 070-261 79 04
E-post:    mattias@byggrojning.se

Niklas: 070-677 36 38
E-post:   niklas@byggrojning.se

Vi håller oss uppdaterade och har besökt
årets Maskinmässa i Stockholm! Juni 2018.

Hemsida drivs av Annonspartner Sverige AB