Sopning

Sopning & Sandupptagning

Söderhamns Byggröjning har fått förtroendet att sköta sandupptagning för Söderhamns största bostadsföretag Faxeholmen – med ett innehav på 3000 lägenheter. Grönområden, parkeringar, vägar och servicehus skall sopas fram för att sedan samlas upp. Uppdraget sträcker sig från våren 2018 – 2021

Söderhamns Byggröjning AB
Bläckhornsvägen 3
826 73 Sandarne
Telefon kontor:  0270-171 00

Post- & Faktureringsadress:
Söderhamns Byggröjning AB
Box 49
826 73 Sandarne

Mattias: 070-261 79 04
E-post:    mattias@byggrojning.se

Niklas: 070-677 36 38
E-post:   niklas@byggrojning.se

Vi håller oss uppdaterade och har besökt
årets Maskinmässa i Stockholm! Juni 2018.

Hemsida drivs av Annonspartner Sverige AB