Entreprenad

Vi utför det mesta inom entreprenadarbeten.

 • Markarbeten.
 • Godshantering.
 • Vägunderhåll (ex. sopning, snöröjning, halkbekämpning)
 • Servicemaskin åt byggindustrin.
 • Grävning.
 • Sortering av material.
 • Lastbilstransporter.
 • Grustransporter.

Vinterväghållning

Söderhamns Byggröjning har tecknat avtal om vinterväghållning i Söderhamns Kommun åren 2015-2018. Ett spännande uppdrag som kräver ca 25 enheter. Vi röjer snö och halkbekämpar för att hålla trafiken flytande under vinterhalvåret. Vi värnar om att du ska komma säkert fram. Med rätt hastighet, anpassad körning och vinterdäck har du kommit en bra bit på väg, vi ser till att underlaget är fritt från snö och halka.

 • Underhåll av vinterväg
 • Halkbekämpning
 • Snöröjning
 • Upptining av trummor
 • Jourverksamhet

Sopning och sandupptagning

Behöver du sopning eller sandupptagning i Söderhamn eller Söderhamns omnejd så kontakta gärna oss!

Alla våra anställda har Arbete på Väg samt ID06.

 

Söderhamns Byggröjning AB
Bläckhornsvägen 3
826 73 Sandarne
Telefon kontor:  0270-171 00

Post- & Faktureringsadress:
Söderhamns Byggröjning AB
Box 49
826 73 Sandarne

Mattias: 070-261 79 04
E-post:    mattias@byggrojning.se

Niklas: 070-677 36 38
E-post:   niklas@byggrojning.se

Vi håller oss uppdaterade och har besökt
årets Maskinmässa i Stockholm! Juni 2018.

Hemsida drivs av Annonspartner Sverige AB