Bygg- & Industrisanering

Högtryckstvätt, Isblästring och torrsugning

Vi utför bygg- och industrisanering och bistår med arbetsledning, personal och utrustning.
Inom arbetet hör arbeten med hetvattentvätt för cisternrenrengöring, rör, soda- och barkpannor.
Is- och kolsyreblästring samt manuell sanering.

Kolsyreisblästring

Kolsyreblästring – eller isblästring, är en blästringsmetod som är effektiv för rengöring av diverse maskiner och ytor. Processen är en miljövänlig men effektiv och tidsbesparande rengöringsmetod.

Arbetet är helt torrt och efterlämnar inte några restprodukter förutom avlagringarna vi blästrar bort – och sedan städar upp.

Användningsområden:

  • Mögelsanering
  • Pumpar och elmotorer
  • Elskåp
  • Bitumen
  • Smältlim
  • Brandsanering
  • Fasader
  • Klottersanering
  • Bottenfärg

Högtryckstvättning

Med vår hetvattentvätt på 500 bar rengör vi det mesta. Vi har även en markrengöringsrobot med vakuumsug både för industrigolv, betongplattor och asfalt. Vid exempelvis ett oljespill kan vi då, tack vare vakuumsug spola och samtidigt suga upp det kontaminerade vattnet i ett kärl (ex. fat/IBC/tank).

Manuell sanering

Det är inte alltid möjligt – eller nödvändigt, att använda maskiner för att sanera en yta. Exempelvis i inomhusmiljö, hög höjd eller helt enkelt inte behövs.

Manuell sanering kan vara allt ifrån användning av vanlig vattenslang för att rengöring ett industrigolv, till att med handkraft skotta ur bottensats ur en pumpgrop.

Cisternrengöringar

Söderhamns Byggröjning har genom åren rengjort många cisterner. Allt ifrån cisterner på bara några kubik till 20 meter höga oljecisterner med kapacitet för flera tusen kubik.

Oljesanering

Vi har haft stora som små projekt. Som exempel sanerade vi 2013 en sjö i Edsbyn där vi var på plats med arbetsledning, maskiner, båtar och ett 50-tal sanerare.

Brandvakt

Vi har utbildad personal för brandvakt och har stor erfarenhet av detta.

Vattenskador

Rivning och torkning av vattenskador.

 

 

 

 

 

 

 

 

Söderhamns Byggröjning AB
Bläckhornsvägen 3
826 73 Sandarne
Telefon kontor:  0270-171 00

Post- & Faktureringsadress:
Söderhamns Byggröjning AB
Box 49
826 73 Sandarne

Mattias: 070-261 79 04
E-post:    mattias@byggrojning.se

Niklas: 070-677 36 38
E-post:   niklas@byggrojning.se

Vi håller oss uppdaterade och har besökt
årets Maskinmässa i Stockholm! Juni 2018.

Hemsida drivs av Annonspartner Sverige AB