Riv- & Röjningsarbeten

Vi är ett komplett projektledningsföretag inom röjning och rivning som utför stora och små entreprenader. Vi erbjuder alla tjänster inom röjningsarbeten, rivning, bilningsarbeten och sanering. Vi har lång erfarenhet av rivningsbranschen och har kunder inom kommuner, industri, byggfirmor och försäkringsbolag. Vi arbetar mestadels i Gävleborgs län men utför även projekt i andra delar av Sverige.

Rivningsentreprenad

Vi kan utföra alla typer av rivningsentreprenader. Röjning och rivning kan vara allt från enklare insatser med kofot till totalrivningar av hela byggnader. Oavsett vilket behov våra kunder har hjälper vi till med alla tänkbara uppdrag. Med vår erfarenhet från rivningsbranschen har vi varit med om många varierade projekt.

Förberedande rivning och röjning

Vi utför förberedande rivningsarbeten inför renovering, om- och tillbyggnad eller nyproduktion. Röjningsarbeten efter tex brand eller vattenskador. Vi röjer och städar byggarbetsplatser. Inget jobb är för stort eller för litet.

Vi river!

  • Väggar
  • Undertak
  • Golv
  • Installationer
  • Skrotning av tak

Söderhamns Byggröjning AB
Bläckhornsvägen 3
826 73 Sandarne
Telefon kontor:  0270-171 00

Post- & Faktureringsadress:
Söderhamns Byggröjning AB
Box 49
826 73 Sandarne

Mattias: 070-261 79 04
E-post:    mattias@byggrojning.se

Niklas: 070-677 36 38
E-post:   niklas@byggrojning.se

Vi håller oss uppdaterade och har besökt
årets Maskinmässa i Stockholm! Juni 2018.

Hemsida drivs av Annonspartner Sverige AB