In-& Utlastning åt Industri

Lastning, stuffning, lagerhantering

Söderhamns Byggröjning AB sköter in– och utlastning på olika industrier. Virkespaket, flislastning, styckegodslastning, stuffning av sjöcontainrar och lastning av bulk samt lagerhantering är bara några av de uppgifter vi utför och ansvarar för.

Vi har en stor kapacitet av fordon och kunnig personal inom hanteringen. Vi uppfyller de hårda krav inom industrin både gällande säkerhet samt kvalitet.

Alla våra anställda har giltig SSG-utbildning samt ID06.

Vi utför:

  • Stuffning av containrar.
  • Lastning och lossning av råvaror samt färdigvara.
  • Lastning & Lossning av bulk, fat, IBC-behållare.
  • Lastbilstransporter.
  • Orderplockning.
  • Bokning av transporter.
  • Märkning av gods.
  • Lossning av båt.
  • Lagerhantering och inventeringar.

      

 

Söderhamns Byggröjning AB
Bläckhornsvägen 3
826 73 Sandarne
Telefon kontor:  0270-171 00

Post- & Faktureringsadress:
Söderhamns Byggröjning AB
Box 49
826 73 Sandarne

Mattias: 070-261 79 04
E-post:    mattias@byggrojning.se

Niklas: 070-677 36 38
E-post:   niklas@byggrojning.se

Vi håller oss uppdaterade och har besökt
årets Maskinmässa i Stockholm! Juni 2018.

Hemsida drivs av Annonspartner Sverige AB